.FILE
en illustration av en källa med källor och ett barn som prövar dessa genom att ta sig över källan
Nosa på källtillit | åk F-3

Om källtillit | åk F–3

Lektionen handlar om källtillit, om att förstå varför man litar på vissa källor men inte på andra.

1

Repetera: Vad är en källa?

Prata med en klasskamrat

 • Har ni hört ordet källa någon gång? Vad betyder det? Vad tänker ni på?

Samla gruppens förslag

 • Samla hela gruppens olika förslag kring vad ordet källa betyder. Skriv dem på tavlan eller gör ett ordmoln.

Gruppera orden

 • Läs alla orden. Fundera tillsammans på om det finns vissa ord som hör ihop med varandra. Bilda ordgrupper av ord som beskriver ungefär samma sak.
 • Titta på era grupper av ord. Kan ordet källa betyda mer än en sak? Diskutera!

 

2

Olika slags källor

Fundera tillsammans

en illustration av en källa med källor och ett barn som prövar dessa genom att ta sig över källan

Titta på bilden. Samtala om vad den föreställer.

 • Vad föreställer bilden? Beskriv den tillsammans.
 • Vilka olika slags källor ser du på bilden? Gör en lista tillsammans.
 • Vad gör barnet som står på kanten? Ledtråd! Vad gör barnet med foten och vad har hen i fickan?
 • Vad är ett förstoringsglas? När behöver man använda det? Kan du komma på någonstans där du har sett ett förstoringsglas som symbol? Berätta.
 •  Ser du några andra personer än barnet på bilden? Vem eller vilka tror du att det är?
 • Vilka sinnen tror du att barnet använder för att upptäcka allt hen har omkring sig?

 

3

Kan man lita på alla källor?

en illustration av en källa med källor och ett barn som prövar dessa genom att ta sig över källan

Läs texten och titta på bilden.

Vilka källor litar du på?

Föreställ dig att det är du som är barnet på bilden. För att komma över till trappan kan du inte gå runt. Du måste korsa vattnet. Föreställ dig också att alla saker du ser i vattnet sitter fast på stolpar som står på botten. Vissa stolpar är kraftigare än andra. Några håller att hoppa på, andra rasar så fort du sätter foten på dem. Vilka skulle du välja att kliva på för att ta dig över? De som håller bäst så klart klart, eller hur? Men hur vet du vilka det är?

 • Titta på bilden och fundera på hur du skulle kunna ta reda på vilka saker i vattnet som det är säkert att kliva på.
 • Finns det något på bilden som inte ligger i vattnet som du skulle kunna använda dig av?

Föreställ dig nu att du istället kan svara på några olika frågor för att ta dig över till andra sidan.  Allt du ser på bilden och som du och ni har samlat på er lista är källor. En källa är något som ger oss information och kunskap. En del av källorna på bilden innehåller svaren som du behöver, men du vet inte riktigt vilka. Dessutom är du ganska säker på att några källor innehåller information som är helt onödig eller till och med försöker lura dig.  Hur skulle du göra för att ta reda på vilka källor som är bra för dig att använda?

 • Titta på bilden. Fundera på vilka källor du skulle välja att lita på. Försök att förklara varför du väljer just de källorna.
 • Är det några källor som innehåller information som snabbt kan förändras? Eller det motsatta: några källor som inte förändras? Vad tänker du om det?
 • Tror du att det är någon skillnad på informationen du får från de olika källorna?
 • Finns det någon källa som du väljer bort nu som du skulle kunna använda någon annan gång? I ett annat sammanhang?
4

Välj källa

Vilken källa väljer du?

en illustration av en källa med källor och ett barn som prövar dessa genom att ta sig över källan

Vilken källa som finns på bilden skulle du välja om ...

 • du skulle berätta för en kompis om hur bladen på en blomma sitter fast?
 • du vill baka en äppelkaka men inte vet vilka ingredienser du behöver eller hur man gör?
 • du behöver ringa till en veterinär?
 • du vill veta hur en runsten ser ut?
 • du vill veta hur varmt det är i badvattnet?

Varför skulle du välja att lita på just den källan?

5

Sammanfatta

Rita en bild

Vilka källor använder helst när du vill ta reda på något nytt eller veta vad som har hänt i närheten av dig? Rita en teckning som visar några källor som du litar på. Skriv ordet KÄLLTILLIT (som betyder: att lita på en källa) någonstans på din teckning.

Till lektionspaketet

För läraren

Se lärarinstruktioner

Syftet med lektionen

Syftet med lektionen är att få förståelse för begreppet källtillit och varför det är viktigt att ha källor man kan lita på.

Förberedelse

Skriv eventuellt ut bilden om eleverna ska arbeta i par eller mindre grupper. Här är tips på tjänster där man kan skapa ordmoln av källorna eleverna ser på bilden: wordclouds.com  tagwrowd.com  wordart.com

Här hittar du en lista med förslag på och förklaringar till några av de källor som syns på bilden.

Genomförande

Följ arbetsgången

Se läroplanskoppling

Samhällskunskap (årskurs F–3)

Att undersöka verkligheten

 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.

Svenska (årskurs F–3)

Informationssökning och källkritik

 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
 • Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.

Dela lektionen

Spara som PDF

Google Classroom

Klicka på den lektionsdel som du vill spara till Google Classroom:

Google Drive

Microsoft Teams

Klicka på den lektionsdel som du vill dela till Microsoft Teams:

 • Lektionsdel 1
  Repetera: Vad är en källa?
 • Lektionsdel 2
  Olika slags källor
 • Lektionsdel 3
  Kan man lita på alla källor?
 • Lektionsdel 4
  Välj källa
 • Lektionsdel 5
  Sammanfatta

Eller installera vår Microsoft Teams app

Så fungerar spara-funktionen