Debattera filter

Lektionen handlar om att diskutera och ta ställning till olika verktyg som används för att skapa trygghet och säkerhet på nätet.

Lektionsförfattare: Boel Nygren

Se lärarinstruktioner

Lektionens syfte

Syftet med lektionen är att låta eleverna debattera företeelser i dagens samhälle, till exempel porrfilter och ansiktsigenkänning, som finns  som en direkt följd av digitaliseringen.

Förberedelse

Inga

Genomförande

Eleverna lyssnar på inslaget ”Filter är inte någon lösning i sig – samtal med ungdomarna avgörande” som handlar om porrfilter ur P1- morgon och läser artiklarna om porrfilter. Be dem anteckna argument för och emot porrfilter. Ge dem tid att två och två förbereda sig inför en debatt om porrfilter. Halva gruppen förbereder sig för att vara förespråkare av porrfilter, andra halvan emot. Avsluta med en debatt i klassrummet.

Se läroplanskoppling

Skolans uppdrag

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information.

Centralt innehåll i ämnet samhällskunskap (årskurs 7-9)

Samhällsresurser och fördelning
  • Digitaliseringens betydelse för samhällsutveckling inom olika områden, till exempel påverkan på arbetsmarknad och infrastruktur samt förändrade attityder och värderingar.
Information och kommunikation
  • Möjligheter och risker förknippade med internet och digital kommunikation samt hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.

Lektionen

Visa i klassrumsläge

1 Lektionsdel 1:

Samla argument för och emot filter på internet

Instruktioner

Samla argument genom att lyssna och läsa.

Samla argument

Samla argument för och emot porrfilter. Lyssna på debatten ur P1-morgon om porrfilter och läs artiklarna som handlar om olika sätt att se på frågan om porrfilter i skolan. Anteckna och samla argument för och emot porrfilter.

Filter är inte någon lösning i sig – samtal med ungdomarna avgörande” om porrfilter, 13 augusti 2019

Porrfilter hindrar utbildningen mer än nyfikenheten, ur Dagens samhälle 207 april 2018

Ska vi ha porrtidningar i biblioteket också? ur Expressen 3 april 2019

Debatt: Porrfilter åt elever eller inte – ”Ska vi välja bort ord som krokodil”, ur Norran 13 februari 2018

 

2 Lektionsdel 2:

Förbered ett debattinlägg

Instruktioner

Arbeta i par. Förbered ett muntligt debattinlägg.

Muntligt debattinlägg

Arbeta i par. Förbered ett muntligt debattinlägg för eller emot porrfilter på alla datorer i grundskolan.

Kom ihåg

  • att hitta olika typer av argument: till exempel sakargument, känsloargument, plånboksargument
  • att förbereda replik på motståndarens inlägg i debatten
3 Lektionsdel 3:

Sammanfatta

Instruktioner

Diskutera olika möjligheter och risker med internet.

Möjligheter och risker med internet

Diskutera möjligheter och risker med internet. Samtala till exempel om er syn på:

  • ansiktsigenkänning som frånvarokontroll
  • gps för att övervaka sina barn och tonåringar
  • digital övervakning av barnen i förskolan
  • hälsoappar som mäter och tar in data om hälsotillståndet hos användaren
  • fingeravtrycksavläsning

Lästips! Läs mer om några av punkterna på internetkunskap.se

4 Lektionsdel 4:

Fortsätt med nästa lektion

Instruktioner