Låt eleverna utveckla sin sökkritik

Internetstiftelsen har tagit fram lektioner kring sökkritik med syftet att elever ska lära sig ställa frågor kring vilka resultat de får genom att använda olika söktjänster.

Digital källkritik bygger på att eleverna ställer kritiska frågor inte bara kring vem eller vilka som är källan till den information de tar del av, utan också på att eleverna ställer kritiska frågor kring hur algoritmerna sorterar information på nätet. Båda färdigheterna är centrala när elever ska utveckla sin digitala kompetens.

I ett arbete med digital kompetens är en kritiskt medvetenhet kring hur digitala tjänster fungerar A och O. Undervisning kring informationssökning och digital källkritik ger eleverna grundläggande kunskaper och förståelse för hur digitala tjänster fungerar och gör eleverna mer medvetna. Därför har Internetstiftelsen tagit fram lektioner som inte bara utvecklar elevernas digitala källkritik utan också deras sökkritik och som verkligen utmanar eleverna att utveckla sin kritiska förmåga.