Källkritikens dag

Den 13 mars är det Källkritikens dag – ett utmärkt tillfälle att arbeta med digital källkritik tillsammans med dina elever! Häng på oss och gör någon av våra lektioner med din klass och ni är samtidigt med och bidrar till Unicefs arbete för att ge fler barn chansen att gå i skolan.

På IIS Digitala lektioner hittar du färdiga källkritikslektioner för alla grundskolans elever. Det finns lektioner både på introduktionsnivå som ger en grundläggande förståelse för vad digital källkritik är samt fortsättningslektioner med praktiska övningar där eleverna får lära sig hur man kritiskt granskar till exempel webbplatser och bilder.

Lektioner för årskurs 1-3

Lektioner för årskurs 4-6

Lektioner för årskurs 7-9

Gör en av lektionerna under mars och bidra till Unicef

Källkritikens dag arrangeras av Viralgranskaren i samarbete med oss på Internetstiftelsen och är ett heldagsevenemang i Stockholm. Men vi är övertygade om att ni är många fler runtom i landet som liksom vi vill ta tillfället i akt och stärka barn och ungas källkritiska tänkande. Därför genomför vi nu en kampanj:

Testa att göra en av våra lektioner tillsammans med dina elever, på självaste Källkritikens dag eller någon annan dag som passar dig under mars månad. För varje elev som deltar under den här perioden skänker vi fem kronor till Unicefs arbete för att ge fler barn i Nepal chansen att gå i skolan.

Nepal är ett av världens fattigaste länder och här finns över en miljon barn mellan 5 och 14 år som inte går i skolan. Många barn måste arbeta för att hjälpa till med familjens försörjning och många flickor får inte gå i skolan för att de är just flickor. Det här försöker Unicef ändra på bland annat genom att starta skolor med informell skolundervisning för utsatta barn och ge barn som måste arbeta möjlighet till specialundervisning 2-3 timmar om dagen. Att ge ett barn möjlighet att gå i skolan under ett år kostar cirka 400 kronor.

Vill du bli påmind inför 13:e mars? Prenumerera på Digitala lektioners nyhetsbrev.

När ni gjort lektionen – berätta för oss!

Glöm inte att berätta för oss när ni gjort lektionen, fyll i formuläret här:

Fill out my online form.

Har du synpunkter på Digitala lektioner?

Hör av dig till oss! Vi tar gärna emot idéer till nya lektioner och tankar om hur tjänsten borde utformas.

Kontakta oss