INSTÄLLT: Internetstiftelsen på SETT i Stockholm

Den ökade riskbedömningen av covid-19 innebär att SETT inte kommer att kunna genomföras 21-23 april på Kistamässan. Det regeringsbeslut som fattades den 11 mars innebär ett stopp för sammankomster som samlar fler än 500 personer. Målsättningen är att kunna genomföra mässan vid ett senare tillfälle. För mer information och uppdateringar om SETT besök settdagarna.se