Internetstiftelsen på SETT i Stockholm

Internetstiftelsen hade planerat att genomföra två heldagar för att stärka lärares digitala kompetens på SETT-dagarna i Stockholm men pga att SETT är flyttat till 2021 har vi ställt in evenemanget.

För mer information och uppdateringar om SETT besök settdagarna.se.