Internetstiftelsen på SETT i Stockholm

Internetstiftelsen är kompetenspartner åt konferensen SETT och deltar under två dagar med ett digert och spännande program fyllt av kunskap och inspiration från Internetstiftelsen och vår satsning Digitala lektioner.

SETT ger inspiration direkt från lärare, förskollärare, pedagoger, skolledare och leverantörer som har erfarenheter av att förändra i skolans och förskolans sätt att lära. Besökare får nya intressanta idéer om hur du praktiskt och konkret kan utveckla både dig själv och din skola i nya spännande riktningar.

SETT 2020
Konferensdagarna hålls i Kistamässan 21-23 april och har två huvudspår; Pedagogik- och didaktikspåret och Ledning- och utvecklingsspåret. Internetstiftelsen arrangerar 10 programpunkter inom digital kompetens 21-22 april inom ramen för Pedagogik- och didaktikspåret.

Priser, Pedagogik- och didaktikspåret:
1 dag: 780 kr.
2 dagar: 995 kr.
3 dagar: 1750 kr.

Köp biljetter till SETT här!

Program

Dag 1, 21 april 2020

10:00-10:45 Undervisa hållbart i digital kompetens

Enligt skolans nationella digitaliseringsstrategi är digital kompetens en demokratifråga, och skolans uppdrag är att utveckla en adekvat digital kompetens hos alla elever. Kristina Alexanderson, projektledare på Internetstiftelsen, pratar om digitaliseringen och digital kompetens som begrepp. I föreläsningen får du inblickar i vilka kunskaper elever och lärare behöver för att vara medvetna digitala medborgare. Du får också konkreta tips på hur du kan arbeta med digital kompetens.

Kristina Alexanderson är ansvarig för Internetstiftelsens skolsatsningar och en av landets ledande experter på arbetet med digital kompetens i skolan.

11:15-12:00 Elever behöver en positiv bild av framtiden

Måns Jonasson, digital strateg på Internetstiftelsen och författare till Framtidsboken, tittar i backspegeln. Han visar i sin föreläsning hur vi kan skratta åt många av de hot om framtiden som målades upp för 50 år sedan. Gårdagens problem har vi nu löst med hjälp av forskning, innovationer och teknisk utveckling. Epidemier, klimatkatastrofer och ekonomisk kris sägs ofta vara våra barns framtid. Hur kan undervisningen i digital kompetens istället ge bilden av en hållbar framtid? Måns ger en rad konkreta tips och exempel som gör att elever kan se positivt på framtiden.

Måns Jonasson är en uppskattad föreläsare som kan förklara det mest tekniska på ett begripligt och pedagogiskt sätt.

13:30-14:15 Hur kan någon tro att jorden är platt?

På internet sprids information – sann som falsk. Elever lär sig värdera den, men de behöver även lära sig hur digital information sprids. Alicia Fjällhed från Lunds universitet föreläser om hur information sprids på nätet, och förklarar hur troll (människor), botar (program) och algoritmer (plattformar som Facebook och Google) påverkar oss. Inte bara genom vilken information vi möter, utan även hur vi tycker, tänker och beter oss. Föreläsningen avslutas med att Boel Nygren från Internetstiftelsen ger konkreta tips på material från Digitala lektioner som du kan använda direkt i din undervisning.

Alicia Fjällhed är doktorand vid Institutionen för strategisk kommunikation vid Lunds universitet.

Boel Nygren är projektledare på Internetstiftelsen och redaktör på digitala lektioner.

14:45-15:30 Starta värdegrundsarbetet i samtalet online

Kristina Alexanderson, projektledare på Internetstiftelsen, och Carl Heath, särskild utredare åt regeringen, samtalar om hur skolan kan arbeta med värdegrundsfrågor. De talar om hur internet medför både möjligheter och utmaningar för det demokratiska samtalet. Vilken digital kompetens behövsför att föra samtal på nätet? Hur kan din värdegrundsundervisning rusta eleverna för att kunna delta i framtidens demokratiska samtal online?

Kristina Alexanderson är ansvarig för Internetstiftelsens skolsatsningar och en av landets ledande experter på arbetet med digital kompetens i skolan.

Carl Heath har arbetat med frågor kopplade till digitaliseringen av samhället i över ett decennium, och utsågs 2018 av regeringen till särskild utredare för att värna det demokratiska samtalet.

16:00-16:45 Prata med oroliga föräldrar om sunda digitala vanor

Möter du föräldrar som tycker att digital kompetens i klassrummet bara är onödig skärmtid? Psykologen Siri Helle går igenom vad vetenskapen säger om teknik och hjärnan, och slår hål på vanliga missuppfattningar. Hur påverkas egentligen unga av sociala medier, skärmar och nätmobbning? Hur ska man tänka kring digitala läromedel? I sin föreläsning visar Siri Helle på vikten av digital kompetens och ger råd hur man kan stötta elever till sunda digitala vanor.

Siri Helle är psykolog och författare som omsätter aktuell forskning i konkreta råd om hur vi kan skapa hållbara digitala vanor.

Köp biljetter till SETT här!

Dag 2, 22 april 2020

10:00-10:45 Hjärnsmart undervisning i digital kompetens

Skolans uppdrag är att ge alla barn och unga digital kompetens– att lära elever förstå och använda digitaliseringens möjligheter. Samtidigt oroar sig många för den stress våra hjärnor utsätts för i en vardag full av skärmar och notiser. Hur kan du som lärare undervisa om digital kompetens och arbeta med digitala enheter i klassrummet så att hjärnan mår bra? Digital kompetens handlar både om att kunna hantera att vara uppkopplad, och att lära sig när och hur det är bäst att koppla ner och av.

Sissela Bergman Nutley har disputerat inom kognitiv neurovetenskap med fokus på hjärnans utveckling och formbarhet.

11:00-11:45 Hur ska jag välja digitala verktyg för min undervisning?

Åsa Colliander Celik, Johanna Karlén, Christer Sjöberg och Anna Åkerfeldt samtalar om de didaktiska val lärare står inför i en digitaliserad skola. Många moment i undervisningen bygger idag på användning av digitala verktyg och tjänster. Stoff och ämnesinnehåll finns tillgängligt i både analog och i digital form, men hur går de didaktiska valen till? Vilken kunskap kräver de? Vilka förutsättningar behöver lärare ha för sina didaktiska val? Hur påverkar en digital undervisningskontext valet av metoder och redovisningsformer?

Åsa Colliander Celik är förstelärare i SO och digital utveckling på Mälarhöjdens skola i Stockholm stad, som också utsetts till årets geografilärare för sitt arbete med att lyfta digitala kartor (GIS).

Johanna Karlén är kvalitetschef på Swedish Edtech Industry och har en bakgrund som lärare och digitaliseringsstrateg.

Christer Sjöberg är lärare på mellanstadiet med stort intresse för programmering i undervisningen.

Anna Åkerfeldt är fil. dr i didaktik och hennes forskning rör lärande, undervisning och bedömning i digitala miljöer.

12:00 Prisutdelning för Det gyllene förstoringsglaset

Internetstiftelsen delar ut priset Det gyllene förstoringsglaset till personer eller organisationer som verkat för ökade kunskaper om källkritik. Priset delas ut i två kategorier; och under SETT delas Skolpriset ut till en lärare eller elev, ett skolprojekt, en lärresurs eller annan aktivitet eller person som utifrån källkritikens grunder ökat elevernas kunskap.

13:30-14:15 Bedömning av digitala lärprocesser – vilket stöd finns det?

Här får du en presentation av vilken digital kompetens som behövs för att skapa medvetna digitala lärprocesser och hur du ska bedöma dessa. Genom sin forskning om bedömning av multimodala skolarbeten kan Anna-Lena Godhe, forskare på Malmö universitet, ge en bild av vilket stöd som finns för bedömning och användning av multimodala uttryckssätt, för att du ska få fler verktyg för att bedöma digitala lärprocesser.

Anna-Lena Godhe är fil. dr i tillämpad informationsteknologi med inriktning mot utbildningsvetenskap och lektor vid institutionen för kultur, språk och medier på Malmö universitet.

14:45-15:30 Digital kompetens som en integrerad del av undervisningen

Programmering och förståelse för hur digitala verktyg kan användas är en central del av digital kompetens. Christer Sjöberg, matematiklärare i Nacka, och Åsa Colliander, geografilärare, berättar hur de utvecklar sina elevers digitala kompetens genom att ta upp det som en integrerad del av sin ämnesundervisning. Christer använder programmering som ett naturligt inslag när eleverna tränar multiplikation och problemlösning. Åsa talar om hur hon arbetar med GIS som en självklar del av SO-ämnen och hur det utvecklar elevers digitala kompetens.

Åsa Colliander Celik är förstelärare i SO och digital utveckling på Mälarhöjdens skola i Stockholm stad, som också utsetts till årets geografilärare för sitt arbete med att lyfta digitala kartor (GIS).

Christer Sjöberg är lärare på mellanstadiet med stort intresse för programmering i undervisningen.

16:00-16:45 Boksmakarprat om digital kompetens – kom och få en bok

Smaka på aktuella böcker om digital kompetens. Här presenteras böcker du har nytta av i din undervisning eller som kan utveckla din egen digitala kompetens. Författarna berättar kort om sina böcker och alla som deltar i seminariet får välja en av böckerna som gåva.

Anna-Lena Godhe är fil. dr i tillämpad informationsteknologi med inriktning mot utbildningsvetenskap och lektor vid institutionen för kultur, språk och medier på Malmö universitet.

Måns Jonasson är digital strateg på Internetstiftelsen, författare till Framtidsboken och en uppskattad föreläsare som kan förklara det mest tekniska på ett begripligt och pedagogiskt sätt.

Frida Monsén är en rutinerad lärare och föreläsare med digitalisering som spetskompetens, hon fokuserar på skolutveckling, ledarskap och digital pedagogik.

Karin Nygårds är låg- och mellanstadielärare i svenska och svenska som andraspråk, men är mest känd för sitt arbete med att fördjupa digital kompetens i svensk skola.

Sissela Bergman Nutley fil. dr i kognitiv neurovetenskap med fokus på hjärnans utveckling och formbarhet.

Anders Thoresson är frilansjournalist, poddare, föreläsare, moderator och författare.