Handledarutbildning i digital kompetens 7 januari 2019 – presentationer

Material för dig som är handledare:

– Digital kompetens (fyrafältare)
– Kristina Alexandersons föreläsning kring digitala lektioner
– Filmen om digitala lektioner
– Rollspel
– Boel Nygrens föreläsning om handledarrollen
– Kristina Alexandersons föreläsning om programmering och progression
– Maria Franzens presentation kring att vara handledare
– Workshop kring att programmera med Scratch (Maria Franzen)
– Workshop om digital källkritik (Kristina Alexanderson och Boel Nygren)

Fyrfältaren digital kompetens

Övningen var att tillsammans i grupp göra en definition av begreppet digital kompetens i en fyrfältare. Du hittar alla gruppers definitioner i dokumentet här.

Föreläsning om Digitala lektioner (Kristina Alexanderson)

 Filmen om Digitala lektioner

Rollspel

Rollspelet om arbetslaget som ska arbeta med digital kompetens. Instruktioner och roller hittas här.

Boel Nygrens föreläsning kring handledarrollen

Kristina Alexandersons föreläsning kring digitala lektioners programmeringsmaterial för lärare i teknik och matematik

Maria Franzens föreläsning kring handledarrollen

Workshop Programmering (Maria Franzen)

Måns Jonassons handledning i Scratch

Workshop Källkritik (Kristina Alexanderson)

Hur fungerar digitala källor?
Introduktion till källtillit