Fortbildningsdag för lärare hos Internetstiftelsen

I somras genomfördes läroplansförändringar med fokus på digital kompetens, digitalt skapande och programmering. För att hjälpa skolan att möta de nya kraven erbjuder Internetstiftelsen, organisationen bakom Digitala lektioner, med jämna mellanrum en kostnadsfri fortbildning för pedagoger som fått i uppdrag att handleda sina kollegor i arbetet med digital kompetens, både i Stockholm och i andra delar av landet.

Den fullspäckade dagen ger dig en bild av vad digital kompetens innebär – både generellt och i skolan. Med utgångspunkt i vår öppna lärresurs Digitala lektioner fokuserar vi på praktiskt arbete. Du får med dig konkreta verktyg för att kunna stötta dina kollegor i arbetet med de nya läroplansskrivningarna. Dagen är också en utmärkt möjlighet att nätverka med kollegor och utbyta idéer med varandra. Här hittar du datum för hösten 2018 och länk till anmälan.

Vill du att vi ska komma till din region och hålla samma utbildning? Vi erbjuder oss, i mån av tid, att komma till andra orter. Läs mer här