Elever arbetar med datorer i ett klassrum.

Digitala lektioners fortbildningsdagar

15-16 juni 2021 | Online | Arrangeras av Internetstiftelsen i samarbete med SETT

Över 2600 lärare, bibliotekarier och skolpersonal deltog på Digitala lektioners fortbildningsdagar 15-16 juni. Tack alla ni som deltog och bidrog till ett fantastiskt event med bra samtal och fin stämning!

För dig som deltog och vill se eventet i efterhand kommer det att gå att göra från och med 18 juni på eventplattformen fram till den 15 juli.

Undervisning i digital kompetens är inte bara viktigt, med rätt verktygslåda är det både tillgängligt och kul. På Digitala lektioners fortbildningsdagar fick lärare, bibliotekarier och skolpersonal en verktygslåda med konkreta tips, nya insikter och inspiration.

Eventet bestod av två eftermiddagar och var uppdelat i fristående block så deltagarna lätt kunde välja de bitar som var mest relevanta för dem.

5 anledningar att delta

  1. Konkreta tips på hur du och kollegorna i din skola kan ta er an digital kompetens i undervisningen.
  2. Inspirationsföreläsning av en internationell talare som ger dig nya insikter och perspektiv.
  3. Uppdatering om den senaste utvecklingen med digitala nationella prov och digitala identiteter. 
  4. Fortbildning från ledande experter. 
  5. Inspiration från kollegor som berättar hur de arbetar med digital kompetens på sina skolor.

Personuppgiftspolicy för Digitala lektioners fortbildningsdagar

Program

Tisdag 15 juni 2021

13:00-13:10 Välkommen till Digitala lektioners fortbildningsdagar!

Internetstiftelsens Kristina Alexanderson och eventets moderator Jenny Reichwald hälsar välkomna och introducerar dagen. Kristina Alexanderson är ansvarig för Internetstiftelsens skolsatsningar och inleder med att prata om varför digital kompetens behövs.

13:10-13:30 Keynote: Att växa upp med internet – hur ser du till att dina elever blir trygga, säkra och goda medborgare?

Kate Eichhorn är docent vid The New School University i New York och författare till boken "The end of forgetting – growing up with social media". Med internet har barn fått möjlighet att ge en egen bild av sin verklighet. Samtidigt kan allt de publicerat på internet komma att följa dem hela livet.

Kate Eichhorn pratar om vad det innebär för elever att växa upp i en värld där de kan dokumentera och återuppleva sin barndom genom sociala medier. Hon ger också en bild av hur skolan kan hjälpa elever att ta makten över den identitet de formar genom sociala medier. Hur kan skolan arbeta med värdegrundsfrågor för att skapa en generation som tror på varandra? Hur kan lärare stärka elever så att de blir schyssta vuxna? Föreläsningen hålls på engelska.

13:30-13:40 Frågestund med Kate Eichhorn, Kristina Alexandersson och Jenny Reichwald.

13:40-13:50 Paussamtal: Vilka resurser finns för att stärka eleverna så att de blir ansvarsfulla och medvetna digitala elever/medborgare?

Samtal med Kristina Alexanderson, ansvarig för Internetstiftelsens skolsatsningar, och Ellen Hallgren, grundskollärare och museipedagog på plattformen Sveriges historia. Sveriges historia är en digital undervisningsresurs som gör att elever kan fördjupa sig i 17 museers föremål och samlingar oavsett var i landet de bor.

13:50-14:20 Att undervisa i digital kompetens – fyra lärare berättar

Fem lärare håller varsin Pecha Kucha, en kort presentation på 6 min och 40 sek, där de pratar om hur de arbetar för att stärka sina elevers digitala kompetens. Fokus ligger på programmering, källkritik, värdegrund och teknik.

Medverkande:
Matteläraren Christer Sjöberg pratar tillsammans med en elev om hur bus och programmering ledde till ett samtal om hur algoritmer kan manipuleras och styra våra beteenden.

Mellanstadieläraren Ingela Lindström och en av hennes elever pratar om hur de i skolan samarbetar för att gemensamt utveckla användningen av digitala lärverktyg i undervisningen.

Teknikläraren Patricia Svensson pratar om hur hon arbetar med teknikundervisningen utifrån elevernas frågor.

Emelie Hahn är förstelärare i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt och pratar om världen i klassrummet – från det lokala till det globala.

Försteläraren Linda Svanberg (utgår pga sjukdom) pratar om hur hon genom digitala medier stärker sina elevers digitala kompetens.

14:30-14:40 Paussamtal: Hur stärker lärare sin digitala kompetens?

Ett samtal med Anna Tornberg från Statens medieråd som pratar om de resurser som finns på MIK Sveriges kunskapsbank. Få tips på fortbildningsresurser som du kan använda för att stärka din och kollegornas digitala kompetens.

14:40-15:00 Livepodd: Ett forskningsperspektiv på hur undervisningen stärker elevernas digitala kompetens.

Digitala lektioner spelar in en livepodd där Kristina Alexanderson samtalar med Christina Löfving om hennes forskning. Fokus är på hur lärare kan stärka elevers digitala kompetens. Christina Löfving är doktorand på Institutionen för tillämpad it vid Göteborgs universitet och har arbetat som lärare under många år, bland annat med att utveckla elevers digitala kompetens.

15:00-15:15 Kollegiala samtal, en metod för fortbildning – hur då? Och varför?

Utifrån samtalet i livepodden med Christina Löfving genomför det här "fiktiva lärarlaget" ett kollegialt samtal. Få tips om hur du kan genomföra ett kollegialt samtal i ditt arbetslag för att stärka elevernas digitala kompetens.

Medverkande: Christina Löfving, Patricia Svensson, Linda Svanberg, Kristina Alexanderson och Jenny Reichwald.

15:15-15:20 Tack och hej, vi ses imorgon!

Personuppgiftspolicy för Digitala lektioners fortbildningsdagar


Onsdag 16 juni 2021 

13:00-13:05 Välkommen till Digitala lektioners fortbildningsdagar!

Internetstiftelsens Kristina Alexanderson och eventets moderator Jenny Reichwald hälsar välkomna och introducerar dagen.

13:05-13:40 Digitala prov och tillit

Hur kan skolan, lärare, rektorer och huvudmän skapa förutsättningar för att digitala prov ska vara lika tillförlitliga och rättvisande som traditionella prov? Ett panelsamtal kring digitala prov och de möjligheter och utmaningar som de medför för lärare, elever och leverantörer av digitala tjänster.

Medverkande:
Marcello Marrone, projektledare för digitalisering av nationella prov på Skolverket.

Eva Sartorius, uppdragsledare på Digg, myndigheten för digital förvaltning.

Mia Smith, lärare i engelska och tyska samt förstelärare i Partille.

Maria Wiman, lärare i svenska och samhällsorienterade ämnen på högstadiet samt förstelärare i Huddinge.

13:40-13:50 Paussamtal: Hur undervisar man om tillit?

Kristina Alexandersson samtalar med Internetstiftelsens Rasmus Larsson som ger en kort presentation av Skolfederation. Skolfederation är en digital infrastruktur som gör det möjligt för lärare och elever att nå alla digitala tjänster med en inloggning. Kristina tipsar också om källtillit och hur du lär eleverna att bedöma en källa.

13:50-14:25 Hissa och dissa skolans digitalisering

Låt oss hissa och dissa skolans digitalisering. Dela med dig av dina erfarenheter och lyft tillsammans med vår panel det bästa och det sämsta med digitala tjänster och digitala verktyg i undervisningen. Låt oss träffas och bjuda varandra på våra bästa och sämsta erfarenheter av ett skolår då skolan digitaliserades fullt ut!

Medverkande:
Patricia Diaz är doktorand på Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, med fokus på lärarutbildning och digitalisering. Hon har även arbetat som både grundskole- och gymnasielärare i spanska och engelska.

Maria Wiman är högstadielärare i samhällsorienterade ämnen och svenska. Hon arbetar med autentiska projekt där eleverna samarbetar med omvärlden.

Kristina Alexanderson är ansvarig för Internetstiftelsens skolsatsningar och en av landets ledande experter på arbetet med digital kompetens i skolan.

14:25-14:57 AW med Anna Ekström, Sveriges utbildningsminister

Ett samtal mellan Kristina Alexanderson från Internetstiftelsen och utbildningsminister Anna Ekström om att arbeta med utbildning, undervisning och skolan. Vad har vår utbildningsminister lärt sig under tiden hon varit ansvarig för skolans utveckling – först som generaldirektör för Skolverket, sedan som gymnasieminister och nu som skolminister?

Anna Ekström är sedan 2019 utbildningsminister med ansvar för det svenska skolväsendet från förskola, grundskola och gymnasieskola till vuxenutbildning till folkbildning.

14:57-15:00 Tack för idag och nu är det dags för sommarlov!

Personuppgiftspolicy för Digitala lektioners fortbildningsdagar