Fortbildning Stockholm 2018-12-04

Förmiddagens presentationer

Kristina Alexandersons presentation av Digitala lektioner

Boel Nygrens presentation

Christer Sjöbergs presentationer

Att leda digitaliseringen

Att arbeta med programmering

Eftermiddagens material

Kristina Alexanderson gick igenom följande lektioner:

Christer Sjöberg gick igenom följande lektionspaket:

Boel Nygrens rollspel hittar du här.

Kristinas sista podcast tips Post no evil