.FILE

Code Week-utmaning ger 62 000 kronor till Unicef

Tack vare alla er lärare och elever som antog vår Code Week-utmaning kan vi på Internetstiftelsen nu skänka 62 580 kronor till Unicefs arbete för att ge fler barn möjligheten att gå i skolan.

Stärk dina elevers digitala kompetens och bidra samtidigt till välgörande ändamål, så kan Digitala lektioners Code Week-utmaning sammanfattas. Under september och oktober utmanades alla Sveriges grundskolelärare att bli en del av EU-initiativet Code Week genom att göra någon av programmeringslektionerna här på Digitala lektioner tillsammans med sina elever. För varje elev som lärde sig mer om programmering lovade vi på Internetstiftelsen att skänka 5 kronor till Unicefs arbete för att ge fler barn i Nepal möjlighet att gå i skolan. Över 12 000 lärare och elever runtom i hela landet antog utmaningen och är därmed med och bidrar till en gåva på 62 580 kronor till Unicef.

– Vi hade inte vågat drömma om ett så stort engagemang, ett jättetack till alla modiga lärare och elever som antagit utmaning! Det känns fantastiskt roligt att kampanjen både stärkt elever och lärares digitala kompetens samtidigt som vi tillsammans bidrar till ett välgörande ändamål, säger Kristina Alexanderson, ansvarig för Digitala lektioner.

Det här kommer gåvan användas till:

I Nepal, som är ett av världens fattigaste länder, finns över en miljon barn i åldrarna 5-14 som inte går i skolan, enligt Unicef. De flesta av dem är flickor. Många har aldrig ens börjat skolan medan andra hoppat av under de första skolåren.

Skolgången för ett barn i Nepal under ett år kostar 540 kronor enligt Unicef. Det innebär att 116 barn nu kan få ett klassrum att gå till tack vare alla er som deltagit i Digitala lektioners Code Week-utmaning! Ytterligare ett exempel vad pengarna kan komma att användas till är att dela ut skolpaket som innehåller pennor och skolböcker. I så fall räcker de insamlade pengarna till skolpaket för så många som 15 500 barn.

Unicefs arbete i landet handlar dels om att ordna med skolor och lärare samt att få in barnen i skolan, dels om att se till att de barn som börjar skolan också fortsätter. Det gör man genom att införa barnvänligare undervisningsmetoder och skapa en mer hälsosam och trygg skolmiljö. Dessutom har man startat skolor med informell skol­under­visning där barn som måste arbeta får möjlig­het till special­under­visning 2-3 timmar om dagen. Efter ett par år kan de sedan gå vidare till den vanliga skolan.

En annan viktig del i arbetet är att engagera och integrera fler vuxna i samhället. I Nepal utbildar Unicef både föräldrar, kommunrepresentanter och skolpersonal om barns rättigheter och behov samt om pedagogik.

Dela på sociala medier

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Skriv upp dig och få nyheter, tips om utbildningar, event och andra kostnadsfria satsningar vi gör för lärare. Fyll i vilken årskurs du helst vill få mer tips om.

Årskurs
Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Skriv upp dig och få nyheter, tips om utbildningar, event och andra kostnadsfria satsningar vi gör för lärare. Fyll i vilken årskurs du helst vill få mer tips om.

Årskurs
Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn