Använd bilder för att starta samtal om digital kompetens

Nedan har vi samlat lektioner som samtliga utgår från en bild för att på ett enkelt sätt starta ett samtal med eleverna kring digital kompetens.

Du kan naturligtvis hitta ännu mer material kring arbetet med digital kompetens på Digitala lektioner, titta på de olika skolämnena och årskurserna för att hitta flera ingångar.