IIS Digitala lektioner är ett fritt material för lärare.

Du kan använda det antingen när du förbereder lektioner eller i klassrummet, när du undervisar kring digital kompetens i ditt ämne.

Har du synpunkter på Digitala lektioner?

Hör av dig till oss! Vi tar gärna emot idéer till nya lektioner och tankar om hur tjänsten borde utformas.

Kontakta oss